Programa

Programa

Conducció de la Jornada

Per Ester Sarquella, que ha estat membre del Comitè Operatiu del Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària de la Generalitat de Catalunya i actualment es Directora de Desenvolupament de Negoci en Salut Digital a Tunstall Televida.

8,30hs a 9hs

Acreditacions

 

9hs a 9,30hs

Inauguració / Presentació sessió

Per part del Secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesias

 

9,30hs a 10hs

Exposició de les conclusions I Congrés Inclusio.cat Integració Social i Sanitaris des dels Serveis Socials

Diàleg entre Meritxell Benedí, Responsable de Projectes Estratègics al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Marina Geli, Coordinadora del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de l’Universitat de Vic

 

BLOC 1

Com podem canviar el model actual reactiu per un model predictiu, basat en l’estratificació, l’anàlisi de dades i l’avaluació, que ens permeti millorar-ne les polítiques.

 

10hs a 10,30h

Transformació de models de gestió a través de les dades

Ponència d’August Mabilon, professor de l’Universitat Pompeu Fabra

 

10,30hs a 11,15hs

Diàleg 1: Experiències en l’ús de les dades per millorar la presa de decisions

Conduit per Josuè Sallent, Director d’Estratègia i Innovació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologíes de la Informació (CTTI)

Central de resultats en salut. Anna Garcia Altés, Responsable de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya en Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AQUAS).

Cercles de comparació intermunicipals per Ramon Dordal Zueras, cap de la Secció de Suport a l’Activitat Econòmica i Financera Municipal del Servei de Programació, Diputació de Barcelona

 

PAUSA

Cafè servit per la Fundació per la Reinserció de les Dones (ARED)

 

BLOC 2

Com pot la integració interdepartamental (social, sanitària, laboral, educativa,…) ajudar-nos a millorar la prestació dels serveis centrats en la persona.

 

11,45hs a 12,00hs

Requeriment per a l’intercanvi de dades. Intersocial: estàndards i interoperabilitat en Serveis Socials

Ponència d’Ariadna Rius, Fundació Tic Salut i Social.

 

12,00hs a 12,30hs

Experiència d’intercanvi de dades a Sant Cugat

Mercè Conesa Alcaldesa de Sant Cugat i Presidenta de la Diputació de Barcelona

 

12,30hs a 13,15hs

Diàleg 2: Experiències en l’ús de les dades per a la millora en l’atenció

Jordi Pericàs, Director de Tecnologies i Sistemes Corporatius at Diputació de Barcelona

Rafael Jiménez, Consultor IN2 a l’Oficina eSalut, àrea de catàlegs

Oscar Solans, Responsable Funcional eSalut (HC3/LMS/IS3) en Departament de Salut.

María Jesús Real Vázquez, Coordinadora de Serveis Socials Domiciliaris a Badalona Serveis Assistencials

 

13,15hs 13,45hs

Cap a un model d’atenció centrada en la persona

Ponència de Bernat López, Manager de Sector Salut i Serveis Socials a IN2.

 

13,45hs a 14,15hs

Conclusions i Acte de Cloenda

Per part de Meritxell Benedí, Directora de Projectes Estratègics del Departament d’Afers Socials i Famílies