Política de privadesa

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL informa que és titular del lloc web www.in2.es . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL, amb CIF B60645900 i domicili social en TRAVESSERA DE GRACIA, 75, ATIC 08006, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 27459, foli 27, fulla B-118922 i inscripció 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: contacto@in2.es.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: TRAVESSERA DE GRACIA, 75, ATIC 08006, BARCELONA.

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’usuari es compromet a notificar a IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL qualsevol variació i que IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.