Avís legal

© 2017 IN2, Ingeniería de la Información, SL, Travessera de Gràcia 73-79, Àtic, 08006 Barcelona, España. (contacto@in2.es). Tots els drets reservats.

IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL ha creat aquesta web, amb caràcter informatiu, per a un ús personal i gratuït.

1. Els drets de propietat intel·lectual del web In2.es, el seu disseny, estructura de navegació, codi font amb codis de llenguatge HTML, JAVA, Javascript, entre d’altres, les seves bases de dades així com cadascun dels diferents elements en ell continguts són titularitat de IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL; a qui correspon únicament l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

2. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web complet In2.es que IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

3. Els usuaris que accedeixin a la web In2.es estan expressament autoritzats per a la visualització de tota la informació, la impressió i descàrrega parcial del contingut només i exclusivament si concorren les següents condicions:

o Que es realitzi quan els elements reproduïts siguin destinats únicament per a ús personal i privat de l’usuari. Es prohibeix, per tant, expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació publica, transformació o descompilació, incloent el seu     enviament a través de correu electrònic. També es prohibeix que aquests continguts siguin cedits o transmesos a tercers o s’instal·lin en qualsevol servidor connectat directa o indirectament a una xarxa local i Internet, de manera que un grup de tercers pugui tenir accés a aquesta informació.

o Que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats de manera alguna.

o Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que ho acompanyen. Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions contingudes en aquest apartat -així com en qualsevol dels següents- es     considerarà infracció dels drets de propietat intel·lectual titularitat de IN2 INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes a aquest efecte, podent ser perseguida per aquesta última mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que, si escau, corresponguin.

4. IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL es reserva la facultat d’efectuar sempre que sigui necessari i sense necessitat d’avís previ, totes les modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web In2.es –en qualsevol de les seves versions d’idioma -, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés.

5. IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al seu web ni en els seus diferents continguts. Tampoc garanteix que aquest es trobi sempre i en tots els casos actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar aquest contingut al més aviat possible. IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol de les informacions contingudes en altres webs a les quals la web In2.es pugui remetre a través d’enllaços hipertextuals o “links”.

6. IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web In2.es, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

7. Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) així com dels fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

8. Així mateix IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis, i específicament dels relatius a la marca registrada “IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL“. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al web l’existència de drets o responsabilitat alguna de IIN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini, recomanació per part de IN2, INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL.

9. L’ús no autoritzat de qualsevol informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de IN2,INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN, SL, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

10. Qualsevol tipus d’enllaç de tercers a aquesta web ha de ser-ho a la pàgina principal o d’entrada: www.in2.es, excepte autorització escrita per a cada cas.